חן הקוסם - קסם הנוצות

קסם הנוצות הוא קסם מיוחד, בקסם זה ילדי יום ההולדת הם הקוסמים ואני הוא זה שמנסה להצליח את הקסם.