כיף ומצחיק במופע של פליקס הקוסם

מתוך מופע קסמים לילדים בירושלים

Go to link